Friday, April 8, 2011

Tazkirah Jumaat - 5 sebelum 5

Diriwayatkan oleh Hakim dari Ibnu Abbas, bahawa Nabi s.a.w bersabda:

"Gunakanlah lima masa sebelum datang lima masa, iaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sihatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa terluangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu."

No comments: